MEDICAL ENTOMOLOGY

مطالبی در مورد حشرات مهم از نظر پزشکی و آفات خانگی

بررسي زمان تمايزي حشره كش هاي رايج پايرتروئيد و DDTعليه فلبوتوموس پاپاتاسي ناقل اصلي ليشمانيوز پوستي

اين مطلب خلاصه پايان نامه كارشناسي ارشد خانم زهرا سعيدي است كه براي اطلاع علاقمندان در اين وبلاگ قرار داده شده است:

Phlebotomus papatasi به عنوان ناقل اصلی بیماری لیشمانیوز پوستی و تب پشه خاکی در ایران مورد توجه است. چندین روش مبارزه برای کنترل این ناقل قابل اجراست که همگی بر استفاده از حشره کش ها تاکید دارند. هدف این مطالعه مشخص کردن الگوی حساسیت این ناقل به حشره کش های رایج مورد استفاده در مناطق اندمیک بیماری در مرکز ایران، در استان اصفهان است.

 به علت نبود اطلاعات در موردحساسيت پشه خاكي ها به سموم توصيه شدهWHO ، الگوی حساسیت پشه خاکی P. papatasi  ناقل لیشمانیوز به,Deltamethrin 0.1% ,Permethrin 0.75% ,DDT 4% Lambdacyhalothrin 0.05% ,Cyfluthrin 0.15%  در جمعیت وحشی با جمع آوری و تست 6866 نمونه از دهستان امامزاده آقا علي عباس(ع) استان اصفهان در مركز ايران در طول فصل فعاليت در سال 1389 و تست 1305 نمونه پرورش يافته در شرايط آزمايشگاهي بررسي شد. پشه خاكي ها با فاصله هاي زماني مختلفي با روش استاندارد تست حساسيتWHO  كه براي پشه ها توصيه شده در مواجهه با حشره كش(دوز تمايزيDDT  و پايرتروئيدها) قرار گرفتند و پس از 24 ساعت نگهداري، ميزان مرگ و مير آنها محاسبه شد. تمام مرگ و مير ها در صورت لزوم با فرمول ابوت تصحيح، خط رگرسيون رسم وLT50  وLT90  با استفاده از آناليز Probit محاسبه گرديد.

نتايج تست حساسيت پشه خاكي هاي ماده صيد شده از صحرا نشان مي دهد كه مقدار LT50 بهDDT 4% ، Permethrin 0.75 % ،Deltamethrin 0.1 % ،Cyfluthrin 0.15 %،Lambdacyhalothrin 0.05 %  به ترتيب 97/1104، 35/182، 79/26، 42/15، 48/1، اين اطلاعات براي نر ها 51/973، 5/59، 4/4، 65/2 و 5/1 ثانيه مي باشد. نتايج نشان مي دهد نرها به همه حشره كش هاي تست شده در سطوحLT50  نسبت به ماده ها از حساسيت بيشتري برخوردارند.

نتايج تست حساسيت پشه خاكي هاي ماده صيد شده از صحرا نشان مي دهد كه مقدارLT90  بهDDT 4% ، Permethrin 0.75 % ،Deltamethrin 0.1 % ،Cyfluthrin 0.15 % ،Lambdacyhalothrin 0.05 %  به ترتيب 45/3531، 3031/637، 03/315، 202، 8/44، اين اطلاعات براي نر ها 77/8864، 45/799، 29/80، 56/117 و 3/30 ثانيه مي باشد.

نتايج تست پشه خاكي هاي ماده پرورش داده شده در آزمايشگاه، نشان مي دهد كه مقدارLT50  بهDDT 4% ، Permethrin 0.75 % ، Deltamethrin 0.1 %،Cyfluthrin 0.15 % ،Lambdacyhalothrin 0.05 %  به ترتيب 6651/1312، 6631/253، 0475/36، 3879/9، 0010/6 و براي نر ها 9772/1200، 1/310، 6338/18، 0839/6 و 7704/0 ثانيه مي باشد. نتايج نشان مي دهد نرها به همه حشره كش هاي تست شده در سطوحLT50  نسبت به ماده ها از حساسيت بيشتري برخوردارند. نتايج تست ما برايP. papatasi  حساس آزمايشگاهي در سطح LT50 مشخص كرد كه ماده ها به زمان بيشتري نسبت به نرها نياز دارند تا در غلظت مشابه كشته شوند.

همچنين نتايج تست پشه خاكي هاي ماده پرورش داده شده در آزمايشگاه، نشان مي دهد كه مقدار LT90 به DDT 4% ،Permethrin 0.75 % ،Deltamethrin 0.1 % ، Cyfluthrin 0.15 %،Lambdacyhalothrin 0.05 %  به ترتيب 4453/2592، 1490/1818، 2790/219، 5318/105، 3955/73 و براي نر ها 2389/2988، 9/647، 2106/145، 0784/158 و 7536/37 ثانيه مي باشد. نتايج نشان مي دهد نرها به همه حشره كش هاي تست شده در سطوح LT90 نسبت به ماده ها از حساسيت بيشتري برخوردارند. نتايج تست ما براي P. papatasi حساس آزمايشگاهي در سطح LT90 مشخص كرد كه ماده ها به زمان بيشتري نسبت به نرها نياز دارند تا در غلظت مشابه كشته شوند.

 انجام رويه مشابهي در نقاط مختلف دنيا براي به اشتراك گذاري نتايج و رسيدن به نتيجه واحد درباره معيار هايي براي وضعيت حساسيت P. papatasi پيشنهاد مي گردد. با استفاده از نتايج منتج از اين گونه مطالعات، سازمان جهاني بهداشت  قادر است كه دستورالعمل خاصي را براي پشه خاكي ها تهيه كند و اين دستورالعمل براي بررسي و پايش مقاومت به حشره كش ها براي اجراي اقدامات مبارزه با ناقلين، به كشور ها كمك خواهد كرد.

+ نوشته شده در  ۹۲/۱۰/۱۷ساعت   توسط احمدعلی حنفی بجد  | 

خلاصه پایان نامه خودم!!!

بالاخره درس من هم تمام شد. علاقمندان می توانند خلاصه پایان نامه دکترای اینجانب را که در این وبلاگ تقدیمشان می گردد ملاحظه فرمایند:

عنوان:

استفاده از روش سنجش از دور (Remote Sensing) و سیستم اطلاعات جغرافیایی (Geographical Information System) جهت راه اندازی سیستم مانیتورینگ مالاریا در کانون اندمیک بشاگرد استان هرمزگان

  اسـتادهای راهنما:

دکتر حسن وطن دوست – دکتر محمدعلی عشاقی

خلاصه فارسی:

 

مالاریا مهم ترین بیماری منتقله توسط پشه ها در ایران به شمار می رود. در حال حاضر کانون های این بیماری در بخش هایی از استان های سیستان و بلوچستان، هرمزگان و کرمان وجود دارند. استان هرمزگان حدود 38 درصد از کل موارد مالاریای کشور را در خود جای داده و شهرستان بشاگرد یکی از مهم ترین کانون های این استان در سال های اخیر بوده است. موارد مالاریا که اغلب در اثر انتقال محلی هستند، از بخش های مختلف این شهرستان گزارش شده اند.

در این تحقیق یک مطالعه گذشته نگر بر روی موارد بیماری طی سال های 1378 تا 1388، به همراه یک بررسی مقطعی برای تعیین خصوصیات حشره شناسی آنوفل های این شهرستان و ارزیابی سطح آگاهی و عملکرد مردم منطقه نسبت به مالاریا در سال های 89-1388 انجام شد. منطقه مورد مطالعه برای بررسی موارد بیماری شامل تمام آبادی های شهرستان بشاگرد بود، ولی اطلاعات حشره شناسی و بررسی سطح دانش، نگرش و عملکرد مردم نسبت به مالاریا از پنج روستای دهستان های سردشت و جگدان که براساس سهولت دسترسی، سابقه انتقال محلی مالاریا و خصوصیات جغرافیایی انتخاب شدند، بدست آمد. برای استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی، داده های بدست آمده وارد نرم افزار ArcGIS9.2 شد. تصویر ماهواره IRS منطقه مورد مطالعه از سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح تهیه و به کمک نرم افزار ER Mapper آنالیز گردید. با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی علاوه بر تعیین نقاط پرخطر از نظر انتقال مالاریا در سال های مختلف، آنالیز مکانی انتشار بیماری در سال ها و ماههای دوره مطالعه انجام شد. آنالیز اطلاعات موجود در پرسشنامه طراحی شده برای سطح آگاهی، نگرش و عملکرد مردم منطقه نسبت به مالاریا با استفاده از نرم افزار SPSS 11.5 صورت گرفت.

در دوره یازده ساله مورد مطالعه 16199 مورد ابتلا به مالاریا ثبت شده بود. پلاسودیوم ویواکس (38/98 %) عامل اصلی بیماری در شهرستان بشاگرد است، ولی موارد ابتلا به پلاسمودیوم فالسیپاروم (61/1 %) و آلودگی توام با هر دو انگل (01/0 %) نیز وجود دارد. با توجه به کامل نبودن اطلاعات موجود در سال های 1378 تا 1380 بررسی شاخص های مختلف بیماری در فاصله سال های 1381 تا 1388 انجام شد و از آمار سه سال اول دوره بررسی برای تولید نقشه های پراکندگی موارد ماهیانه و سالیانه بیماری استفاده گردید. اوج موارد بیماری بشاگرد در سال 1386 اتفاق افتاده است. بالاترین شاخص انگلی سالیانه (API) در سال 1386 و معادل 27/145 در هزار و کمترین مقدار این شاخص 29/6 در هزار در سال 1388 بود. اوج موارد مالاریا در این منطقه طی ماههای شهریور تا آبان رخ می دهد.

نتایج بررسی فون آنوفل های منطقه نشان می دهد 8 گونه شامل: آنوفل کولیسیفاسیس، آنوفل دتالی، آنوفل استفنسی، آنوفل سوپرپیکتوس، آنوفل فلوویاتیلیس، آنوفل مغولنسیس، آنوفل تورخدای و آنوفل آپوکای در شهرستان بشاگرد فعالیت دارند. پنج گونه اول از ناقلین مالاریا در ایران به شمار می روند. بستر و حاشیه رودخانه ها از مهم ترین زیستگاههای لاروی آنوفلینه بشاگرد محسوب می شوند. بررسی 662 عدد آنوفل های بالغ جمع آوری شده در ماههای اردیبهشت و شهریور از اماکن داخلی و پناهگاه خارجی مصنوعی در سال 1389 به روش ملکولی نشان داد همه نمونه ها فاقد آلودگی انگلی هستند. بررسی سطح حساسیت سه گونه آنوفل استفنسی، آنوفل کولیسیفاسیس و آنوفل دتالی نسبت به دوز تفکیکی حشره کش های ددت، مالاتیون، پروپکسور، بندیوکارب و دلتامترین نشان دهنده مقاومت آنوفل استفنسی به ددت و تحمل پذیری نسبی آنوفل استفنسی و آنوفل دتالی به دلتامترین است. همچنین آنوفل استفنسی به بندیوکارب و آنوفل دتالی به مالاتیون متحمل و نسبت به بقیه حشره کش ها حساس بودند، ضمن این که آنوفل کولیسیفاسیس نسبت به همه حشره کش ها حساسیت نشان داد. بررسی سطح حساسیت این سه آنوفل نسبت به دوز تفکیکی 4 لاروکش فنتیون، فنیترتیون، تمفوس و مالاتیون نیز نشان دهنده تحمل آنوفل استفنسی به فنتیون بود، در حالی که هر سه گونه نسبت به بقیه لاروکش ها حساس هستند.

ایران در مرحله پیش حذف مالاریا قرار دارد. در چنین موقعیتی راهکارهای مبتنی بر جامعه در کنترل مالاریا حائز اهمیت هستند. به منظور اجرای صحیح فعالیت های حذف مالاریا نیاز به درک صحیح از دانش، نگرش و عملکرد جامعه نسبت به بیماری وجود دارد. بنابراین یک مطالعه KAP در روستاهای مورد مطالعه در سال 1388 انجام شد. در مجموع 494 سرپرست خانوار یا همسر آنها به سوالات پرسشنامه پاسخ دادند. بیش از 33 درصد از مردم منطقه مورد مطالعه وضعیت اقتصادی خوبی نداشتند و در کپر زندگی می کردند. سطح بیسوادی در بین افراد پاسخگو نسبتا بالا بود (2/44%) و به طور معنی داری بر دانش و عملکرد آنها در مورد مالاریا تاثیر داشت (05/0< P). آنالیز توصیفی نتایج نشان داد که تفاوت معنی داری بین جنس، شغل و سابقه ابتلا به مالاریا در بین اعضای خانوار افراد مصاحبه شونده با دانش و عملکرد آنها در مورد مالاریا وجود دارد (05/0< P). دانش پاسخ دهنده ها در مورد راههای انتقال مالاریا نسبتا خوب بود، به طوری که 1/72% آنها پشه را به عنوان ناقل بیماری معرفی کردند و اکثر آنها حداقل یکی از علائم انتقال مالاریا را به درستی برشمردند. عملکرد افراد مصاحبه شونده نیز متوسط رو به پایین بود، 5/59 درصد آنها از پشه بند استفاده می کردند و 3/9% آنها توری بر روی در و پنجره محل سکونتشان نصب کرده بودند. در مجموع دانش، نگرش و عملکرد افراد پاسخگو در این بررسی در بعضی موارد نسبتا خوب بود، اما نیاز به ارتقاء با آموزش های ادواری دارد.      

یک بانک اطلاعاتی حاوی موارد مالاریا در سال های 1378 تا 1388 به تفکیک روستاهای شهرستان بشاگرد، اطلاعات جمعیتی، پراکندگی ناقلین در مناطق مورد بررسی، وضعیت دسترسی به آب آشامیدنی سالم، برق، راههای روستایی، دسترسی به خدمات بهداشتی، آموزشی و رفاهی آنها در نرم افزار ArcGIS 9.2 ایجاد شد. سپس نقشه های پراکندگی موارد مالاریا در سال های دوره مطالعه و نقشه های میانگین موارد یازده ساله ماههای مختلف سال تهیه و آنالیز زمانی و مکانی نقاط پرخطر از نظر انتقال مالاریا به روش IDW انجام شد. این نقشه ها تمرکز موارد بیماری را بیشتر در دهستان های گافروپارمون و گوهران نشان می دهد و می توان دینامیک کانون های پرخطر را در ماهها و سال های مختلف در آنها مشاهده نمود. با استخراج پیسکل های آب های سطحی و پوشش گیاهی از تصویر ماهواره منطقه و تطبیق لایه های رودخانه های اصلی و فرعی، نقاط هم دما، نقاط هم رطوبت و همچنین لایه های ارتفاع و شیب، مناطق پرخطر از نظر قابلیت انتقال مالاریا در نقاط مختلف شهرستان شناسایی گردید. سپس با آنالیز مکانی مجموع وزن سلول های مختلف لایه های رستری تولید شده و افزودن لایه های موارد بیماری، تراکم جمعیت، کاربری زمین، شاخص های توسعه و اقدامات کنترل به آن، وزن سلول های مختلف هر نقشه از نظر احتمال بروز مالاریا محاسبه گردید. بر این اساس شهرستان بشاگرد در 5 گروه بسیار کم خطر، کم خطر، خطر متوسط، خطر زیاد و خطر بسیار زیاد از نظر انتقال مالاریا طبقه بندی شد. با توجه به اطلاعات بدست آمده می توان در این شهرستان سه استراتوم برای برنامه عملیاتی کنترل و مدیریت مالاریا تعریف کرد که برای هر کدام لازم است برنامه جداگانه ای نوشته شده و به مرحله اجرا در آید.

با توجه به نتایج این مطالعه پیشنهاد می شود سطح دانش مردم منطقه در مورد مالاریا با آموزش های ادواری ارتقا یابد؛ مطالعات تکمیلی به منظور تعیین آلودگی انگلی به پلاسمودیوم در آنوفل های بشاگرد انجام شود؛ پایش مقاومت به حشره کش ها که یکی از اجزای اصلی برنامه های کنترل ناقل در مدیریت تلفیقی ناقلین به شمار می رود، هر سال قبل از شروع عملیات سمپاشی صورت گرفته و نقشه پراکندگی گونه های مقاوم و یا خطر بروز مقاومت تهیه گردد؛ و در نهایت استفاده از نرم افزار جی آی اس به منظور ورود اطلاعات به روز مالاریا و عوامل موثر بر آن در مرکز بهداشت شهرستان بشاگرد عملیاتی شود.

 

+ نوشته شده در  ۹۰/۰۶/۲۱ساعت   توسط احمدعلی حنفی بجد  | 

خلاصه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مهندس کامیار امرایی

با تشکر از آقای مهندس کامیار امرایی که خلاصه پایان نامه خود را برای درج در ابن وبلاگ ارسال کردند.

 

 عنوان پایان نامه: مقایسه حساسیت فرم های بیولوژیک آنوفل استفنسی به پلاسمودیوم برگئی

 

مقدمه: مالاریا مهمترین عفونت انگلی در جهان است که توسط گونه های بخصوصی از پشه های آنوفل منتقل می شود. آنوفل استفنسی یکی از پنج ناقل مهم مالاریا در دنیا و مهمترین گونه ناقل در جنوب ایران است. در ایران سه جمعیت جغرافیایی مهم از این گونه وجود دارد که مطالعاتی در زمینه خصوصیات ژنتیکی و مرفولوژیکی آنها و همچنین تفاوت در خاصیت همآگلوتیناسیون و تفاوت در تعداد ریج های تخم این جمعیت های جغرافیایی صورت گرفته است اما اطلاعاتی مبنی بر مقایسه حساسیت آنها به پلاسمودیوم در دست نیست، لذا این مطالعه برای اوّلین بار در دنیا صورت گرفت. روش کار: چهار جمعیت جغرافیایی آنوفل استفنسی شامل بندرعباس، ایرانشهر، کازرون و همچنین جمعیت Beech در شرایط استاندارد انسکتاریوم پرورش داده شد. به منظور اپتیمم کردن سیستم آلوده سازی ابتدا اثر فنیل هیدرازین بر میزان رشد اشکال جنسی انگل در بدن موش آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت. پشه ها با روش خونخواری مصنوعی به انگل پلاسمودیوم برگئی سوش ANKA آلوده شدند سپس با تشریح پشه ها در فواصل زمانی معین میزان آلودگی به مراحل مختلف انگل در پشه ها تعیین شد. اطلاعات بدست آمده با استفاده از روش های آماری آنالیز گردید. نتایج: نتایج حاصل از شمارش تعداد ریج تخم حاکی از آن بود که جمعیت Beech متمایل به Type form، جمعیت های بندرعباس و کازرون Intermediate و جمعیت ایرانشهر Mysorensis بودند. فنیل هیدرازین تٲثیر واضحی را در افزایش میزان پارازیتمی و اشکال جنسی انگل در خون موش ها نشان داد. در بررسی سیکل اسپوروگونی انگل در بدن پشه ها به ترتیب جمعیت های Beech ، کازرون، ایرانشهر و بندرعباس بیشترین آلودگی به انگل را در مراحل اووسیست و اسپروزوئیت نشان دادند. بحث و نتیجه گیری: با استفاده از فنیل هیدرازین، بهترین زمان برای آلوده سازی پشه ها ٤ تا ٧ روز پس از تزریق انگل به موش ها تعیین گردید. جمعیت Beech حساس ترین جمعیت به انگل پلاسمودیوم برگئی بود و متعاقب آن جمعیت های کازرون و ایرانشهر بودند، جمعیت بندرعباس نیز کمترین حساسیت به انگل را نشان داد. عوامل محیطی نه تنها بر روی سازگاری پشه ها با محیط مٶثر هستند بلکه در تطابق پشه های ناقل با انگل پلاسمودیوم نیز تاثیرگذار هستند. اختلاف حساسیت جمعیت های جغرافیایی در مطالعات مربوط به اثر تعاملی پلاسمودیوم و پشه های آنوفل با تٲکید بر تولید واکسن همچنین مطالعات تکامل سازگاری انگل و ناقل کاربرد دارد.

+ نوشته شده در  ۹۰/۰۵/۲۸ساعت   توسط احمدعلی حنفی بجد  | 

خلاصه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مهندس یاسر سلیم آبادی

علاقمندان به مطالب پایان نامه های رشته حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین می توانند متن زیر را که خلاصه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مهندس یاسر سلیم آبادی است ملاحظه فرمایند. با تشکر از ایشان که متن را برایم ارسال کردند:

عنوان:

بررسي ميزان ﺁلودگي كنه هاي  ايگزوديده و ﺁرگازيده  دام های اهلی به   ويروس تب خونريزي دهنده كريمه وكنگو (CCHF) با روش RT-  PCR  عليه ويروس CCHF  در (استان يزد)  سال هاي1388 -1387

اساتید راهنما:

دکتر زکیه تلمادره ای،  دکتر صادق چینی کار

 اساتید مشاور:

 دکتر حسن وطن دوست، دکتر محمد علی عشاقی، دکتر سهیلا حکمت

 مقدمه:

تب خونریزی دهنده کریمه و کنگو (CCHF)، یک بیماری منتقله توسط کنه هاست. ویروس عاملCCHF   از جنس نایروویروس،خانواده بونیاوویریده می باشد. این ویروس با چندین روش به انسان انتقال می یابد که شامل: گزش کنه، تماس مستقیم با گوشت تازه و خون حیوان آلوده. این بیماری در حال حاضر به صورت اسپورادیک در آفریقا، آسیا و اروپا رخ می دهد. در این بیماری کنه ها هم به عنوان مخزن و هم به عنوان ناقل عمل می کنند. چوپانان، کارگران کشتارگاه ها، دامپزشکان و کلیه افرادی که در تماس مستقیم با دام ها و کنه ها هستند در معرض خطر آلودگی بیشتری نست به بقیه افراد هستند.

مواد و روش ها:

یک مطالعه مولکولی بر روی کنه های سخت استان یزد در طول یک سال صورت گرفت و 140 کنه سخت)شامل3 جنس و 7 گونه ) که از روستاهای استان  به صورت تصادفی جمع آوری شدند، از نظر آلودگی به ویروس CCHF  با استفاده از روش  RT-PCR مورد بررسی قرار گرفتند.

نتایج:

نتایج این بررسی نشان داد که ژنوم ویروس در 5.71% از کنه ها وجود دارد. کلیه کنه های مثبت مربوط به جنس هیالوما بودند.کنه های مثبت شامل: هیالوما درومداری، هیالوما مارجیناتوم، هیالوما آناتولیکوم، هیالوما دتریتوم، هیالوما آسیاتیکوم بودند. نتایج همچنین مشخص کردند که در ریفیسفالوس سانگوینیوس و درماسنتور مارجیناتوس آلودگی به ژنوم  ویروس CCHF وجود ندارد. در این مطالعه جنس هیالوما به عنوان ناقل اصلی در منطقه مورد مطالعه بود. استفاده از برخی ترکیبات کنه کش یا استفاده از دور کننده های کنه ای که باعث محافظت در برابر گزش کنه ها می شود، دو روش مناسب برای کاهش خطر انتقال بیماری هستند.

کلمات کلیدی: تب خونریزی دهنده کریمه و کنگو، کنه ، یزد، RT-PCR

 

+ نوشته شده در  ۹۰/۰۵/۲۰ساعت   توسط احمدعلی حنفی بجد  | 

خلاصه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مهندس حسینی چگنی

بررسي مورفومتريک کنه سخت Hyalomma anatolicum جنس نر جمع­آوري شده از غرب ايران

 نگارش

اسدالله حسيني چگني

 استاد راهنما

دکتر عبدالحسين دليمي اصل

 استاد مشاور

دکتر محمد عبدي­گودرزي

 زمستان 1388

چكيده:

کنه­هاي بالاخانواده Ixodoidea و به خصوص اعضاي دو خانواده مهم Ixodidae و Argasidae (کنه­هاي سخت و نرم)، ناقلين کارآمد عوامل بيماري­زاي مهم حيواني و انساني مي­باشند. در اين ميان کنه­هاي سخت جنس Hyalomma علاوه بر اهميت فوق، از نظر تاکسونومي و تشخيص همواره مورد بحث بوده­اند. يکي از اين گونه­ها Hyalomma anatolicum است که درفون هيالوماهاي کشور ما نيز وجود دارد و داراي فراوان­ترين پراکنش مي­باشد. اين گونه به لحاظ انتقال اجرام عفوني دامي مانند تيلريوز و انساني به خصوص ويروس تب خونريزي دهنده کنگو کريمه، همچنين کم­خوني، ايجاد حساسيت و تحريک دام و در نهايت کاهش توليد شير و گوشت داراي اهميت فوق­العاده­اي از نظر دامپزشکي، پزشکي و اقتصادي مي­باشد.

با وجود اهميت زياد اين گونه،اما هنوز مطالعات دقيقي در مورد بيولوژي، اکولوژي، سيستماتيک مولکولي و حتي مورفولوژيک اين گونه انجام نشده است. مطالعات Delpy در دهه­هاي 20 و 30 ه.ش. مربوط گونه­هاي معدودي مي­باشد که هنوز هم جاي مطالعه بيشتر دارد، به علاوه وي عمدتاً بر روي نتاج­هاي آزمايشگاهي و نه کنه­هاي طبيعت مطالعه کرده است. ما کليد تشخيصي جامع و کاملي که تمام گونه­هاي ايران را پوشش دهد، نداريم و تشخيص بر مبناي کليد کشورهاي همسايه است. کليد تشخيصي دلپي نياز به بررسي مجدد دارد و کليدهاي پراکنده ديگر، عملاً کاربردي نيستند، به علاوه موجوديت برخي گونه­ها مانند هيالوما مارژيناتوم کمپلکس هنوز به درستي مشخص نيست گذشته از آنکه هنوز بيولوژي و اکولوژي آن مشخص نشده است. اولين قدم در راه تهيه يک کليد تشخيصي خوب، شناسايي ويژگي­هاي مورفولوژيک يک گونه در سراسر محدوده­اي است که مي­خواهيم براي آن کليد داشته باشيم (که دلپي نيز بر روي آن تاکيد داشت) و تشخيص صحيح زماني ميسر است که ما نمونه­هاي بسياري از يک گونه را مطالعه و سپس اقدام به نوشتن کليد تشخيصي کنيم. اين مطالعه ادعا دارد که اولين قدم را در حل اين مساله و با يکي از از مهمترين هيالوماهاي ايران برداشته است.

در اين تحقيق، که قسمتي از يک مطالعه وسيع­تر است و تقريباً تمام کشور ايران را پوشش مي­دهد، نمونه­هاي هيالوما آناتوليکوم از پنج ناحيه جغرافيايي واقع در دو استان خوزستان و لرستان، جمع­آوري شدند و صفات و خصوصيات مورفولوژيک با اهميت براي تشخيص اين گونه و خصوصيات افتراقي با ساير گونه­هاي نزديک به آن، مورد بررسي مورفومتريک قرار گرفتند. صفات مورد مطالعه شامل هفت صفت کمي، سه صفت کيفي و چهار صفت نسبتي بودند که توسط استريوميکروسکوپ اندازه­گيري شدند. داده­هاي به دست آمده در بسته نرم­افزاري SPSS (ver-16) (تست آنوا و تي­تست) تحليل شدند و جداول مربوطه شد. در ادامه با استفاده از drawing tube از اشکال متنوع اين گونه در مناطق مورد مطالعه تصوير قلمي تهيه شد.

نتايج نشان مي­دهد که تمام صفات کمي مورد مطالعه در پنج ناحيه جغرافيايي با هم اختلاف معني­دار دارند. در ميان نسبت­هاي کمي نيز به جز نسب طول شيار جانبي/طول اسکوتوم تمام صفات ديگر معني­دار شدند. آزمون تي­تست معني­داري برخي صفات کمي را در دو جامعه 1 (وجود صفت) و 2 (عدم وجود صفت) نشان داد.

تفسير نتايج اين مطالعه نشان مي­دهد که کنه سخت هيالوما آناتوليکوم در پنج ناحيه جغرافيايي داراي تنوع در صفات مورفولوژيک است و تنها صفتي که ثابت بود، نسبت طول شيار جانبي/طول اسکوتوم مي­باشد. دامنه و ميزان تنوع کمي صفات مورفولوژيک هيالوما آناتوليکوم متضمن اين واقعيت است که براي تشخيص صحيح و تهيه کليد شناسايي اين گونه، بايد در نظر گرفته شوند.

کليد واژه: هيالوما آناتوليکوم، صفات مورفولوژيک، بررسي مورفومتريک، تنوع مورفولوژيک، ايران

+ نوشته شده در  ۹۰/۰۵/۰۴ساعت   توسط احمدعلی حنفی بجد  | 

درخواست ارسال خلاصه پایان نامه های دانشجویی

از کلیه دوستانی که تحصیل خود را در مقاطع کارشناسی ارشد و یا دکترای حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین به پایان رسانده اند دعوت می شود خلاصه پایان نامه خود را برای درج در این وبلاگ به ایمیل بنده ارسال فرمایند. بدیهی است تهیه بانک اطلاعات پایان نامه های حشره شناسی پزشکی می تواند ضمن پرهیز از دوباره کاری ؛ مطالب جدید را در اختیار افراد علاقمند قرار دهد.

aahanafibojd@yahoo.com

منتظرم

+ نوشته شده در  ۹۰/۰۳/۱۳ساعت   توسط احمدعلی حنفی بجد  | 

مشخصات پایان نامه های گروه حشره شناسی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران در ارتباط با مالاریا

علاقمندان به کسب اطلاعات در مورد پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترای دانش آموختگان گروه حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران می توانند فهرست و مشخصات پایان نامه های مرتبط با مالاریا و ناقلین آن را تا سال ۱۳۸۸ از لینک زیر دانلود کنند:

 http://www.lon.ir/up/uploads/1274515718.rar

http://www.tums.ac.ir/briefcase/aahanafi/entomology thesis list in sph library.rar

+ نوشته شده در  ۸۹/۰۳/۰۱ساعت   توسط احمدعلی حنفی بجد  |